WRITE IT

Przedsiębiorstwo WRITE IT powstało w 2017 r. Pierwotną i główną usługą świadczoną przez przedsiębiorstwo były usługi literackie. Od 2018 r. przedsiębiorstwo rozszerzyło wachlarz oferowanych usług i aktualnie, w głównej mierze świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe w różnych sektorach i branżach oraz wdrażamy standardy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, jak ISO 9001, SUS 2.0, TGLS QA, AKSES i inne. Nieustannie dążymy do rozwoju i podniesienia jakości świadczonych usług, jak również poszerzenia swojej oferty.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr 2.28/00085/2019