Badania

Badania naukowe, marketingowe i inne  

Zespół WRITE IT jest posiada duże doświadczenie merytoryczne oraz techniczne w przygotowaniu i prowadzeniu całych procesów badawczych – opracowanie samych założeń badawczych, przygotowanie całego procesu bBadaniaadawczego w oparciu o przyjętą metodologię, realizację badania, analizę danych empirycznych wraz z wnioskami i ewentualnymi rekomendacjami do wdrożenia. Posiadamy w tym zakresie kilkuletnie doświadczenie zawodowe na gruncie badań komercyjnych oraz z różnych dyscyplin naukowych.

Zespół WRITE IT z powodzeniem przygotował i zrealizował badania naukowe i popularno-naukowe, w oparciu o przyjęte standardy oraz ustaloną procedurę metodologiczną. Nasi badacze posiadają bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywali i kształtowali podczas prowadzonych i współprowadzonych projektów badawczych – własnych (na poziomie doktorskim) oraz na zlecenie instytucji zewnętrznych.

Projekty badawcze

Zespół WRITE IT posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych w modelu jakościowym i ilościowym, badań marketingowych, w tym badań cenowych, rynku i marki, z wykorzystaniem określonych metod badawczych:

– CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview)

– CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interview)

– PAPI (ang. Paper&Pen Personal Interview)

– CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview)

– FGI (ang. Focus Group Interview)

– IDI (ang. In Depth Interview)

– metoda obserwacji

– eksperymenty

– ankiety pocztowe

– ankiety telefoniczne

– burze mózgów

– i wiele innych

Do każdej z powyższych metod badawczych, adekwatnie do określonych

założeń badawczych, przygotowywane są narzędzia badawcze, w oparciu o które Zespół WRITE IT przeprowadza cały proces badawczy.

badania

Opracowanie i realizacja całego procesu badawczego przygotowywana jest pod indywidualne potrzeby Naszych klientów, z uwzględnieniem miejsca, czasu, terminu, grupy badawczej, założeń i narzędzi badawczych oraz innych szczegółowych wymagań.

Z każdego procesu badawczego przygotowany jest raport z wnioskami ze zrealizowanego projektu badawczego, w oparciu o analizę danych empirycznych. Nasz Zespół jest w stanie przygotować również rekomendacje do wdrożenia na podstawie przeprowadzonego procesu badawczego.

Zespół WRITE IT podejmuje się realizacji całych procesów badawczych, jak również ich części, m.in.:

– nadzorowania całego procesu badawczego, bądź jego części

– samego przygotowania procesu badawczego

– skonstruowania narzędzi badawczych

– opracowania założeń badawczych

– przeprowadzenia samego badania

– analizy danych empirycznych wraz z przygotowaniem raportu z wnioskami

– opracowania rekomendacji do wdrożenia na podstawie przygotowanego raportu z procesu badawczego wraz z wnioskami

Do każdego zlecenia dotyczącego przygotowania i realizacji projektu badawczego, Zespół WRITE IT podchodzi z dużym zaangażowaniem i skoncentrowaniem na indywidualnych oczekiwaniach Naszych klientów.

Osoby zainteresowane zleceniem usługi przygotowania lub/i przeprowadzenia procesu badawczego, zapraszamy do kontaktu z Zespołem WRITE IT za pośrednictwem jednej z wybranych metod, w zakładce KONTAKT.