AUDYTY WEWNĘTRZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nasze przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne przeprowadzenie audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, organizacji lub jednostki sektora publicznego.

Audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa, podobnie jak kontrola wewnętrzna, traktowane są jako niezależne narzędzia wspierające realizację celów danego przedsiębiorstwa. Jednakże, audyty wewnętrzne znacznie odbiegają od kontroli wewnętrznej.

Kontrola wewnętrzna polega na podejmowaniu przez kierownictwo przedsiębiorstwa wszelkich czynności zwiększających prawdopodobieństwo osiągnięcia ustalonych celów. Pojęcie systemu kontroli oznacza zintegrowany zbiór elementów i czynności kontrolnych wykorzystywanych przez organizację do realizacji jej celów.

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności zarządzania ryzykiem, kontroli i governance.

Różnice:Audyt wewnętrzny:Kontrola wewnętrzna:
Obszar działalnościObejmuje całość instytucji, a w szczególności: zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, governanceObejmuje głównie obszar rachunkowo-finansowy
Cel działania
Sposób zorganizowania
Sposób działania

Reasumując, audyt wewnętrzny jest niezależną doradczą i weryfikującą działalnością, której głównym celem jest usprawnienie operacyjne organizacji, przedsiębiorstwa lub instytucji sektora publicznego oraz wniesienie do niej własnej wartości. Audyt wewnętrzny pomaga zatem w osiąganiu celów organizacji poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności realizowanych procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją.

Nasze przedsiębiorstwo oferuje przeprowadzenie gruntownego audytu wewnętrznego przez doświadczonych auditorów wewnętrznych, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę oraz profesjonalny warsztat pracy.

Wszystkich zainteresowanych powyższymi usługami, zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Charkowska-Giedrys

katarzyna@writeit.pl lub uslugi@writeit.pl

506-844-462

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami:  uslugi@writeit.pl, 731-247-847