USŁUGI W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Nasze przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne przygotowanie lub korektę już zamieszczonych ofert (kart usługi) w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

W Bazie Usług Rozwojowy przedsiębiorcy mają możliwość zamieszczania oferowanych przez siebie usług szkoleniowo-rozwojowych. Na szczególną uwagę zasługują usługi, w których uczestnictwo może być współfinansowane ze środków UE do nawet 80% (zależne od RPO danego województwa). Otóż, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma możliwość blokady zamieszczonych usług, które nie spełniają standardów, bądź posiadają liczne niezgodności z Regulaminem BUR. Również Operatorzy środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie do usług rozwojowych, mają możliwość zakwestionowania karty usługi. Warto pamiętać, że nieprofesjonalne przygotowanie karty świadczy o Organizatorze szkolenia – o brak profesjonalizmu i teoretycznie niskiej jakości wystawionej usługi. Niestety, potencjalni klienci w ten właśnie sposób oceniają zarówno Organizatora danej usługi, ale również całe szkolenie.

Celem uniknięcia tych potknięć i profesjonalnego oferowania świadczonych usług rozwojowych, zachęcamy do skorzystania z oferowanego przez Naszą firmę wsparcia względem zamieszczanych w BUR kart usług.

OFERUJEMY:

  • kompleksowe przygotowanie karty usługi szkoleniowo-rozwojowej pod indywidualne wytyczne, z uwzględnieniem celów, efektów, wskaźników, harmonogramu, programu i innych danych szczegółowych;
  • korektę już zamieszczonych, bądź przygotowywanych kart usług szkoleniowo-rozwojowych
  • szkolenie z dydaktyki, niezbędnej przy opracowywaniu celów, w tym biznesowych, efektów i wskaźników realizowanej usługi, z uwzględnieniem programu i harmonogramu realizowanej usługi

Dodatkowo oferujemy:

  • pełnienie roli administratora przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), czyli kompleksowa obsługa konta organizatora usług szkoleniowo-rozwojowych, a dokładniej: zamieszczanie kart usług szkoleniowo-rozwojowych, monitorowanie zapisów na poszczególne usługi, zmiana statusu uczestników, kontakt z operatorem i PARP w zakresie ewentualnych uwag dot. zamieszczonej karty usługi, zapisywanie uczestników na usługi, wsparcie techniczne uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej podczas zapisywanie się na daną usługę naszego klienta i wiele innych
  • pomoc przy rejestracji podmiotów w BUR i wypełnienie karty podmiotu
  • podpięcie pracowników pod podmiot
  • ustalenie administratorów podmiotu
  • i inne


Otrzymujecie Państwo gwarancję skutecznego przejścia postępowania weryfikacyjnego zamieszczonych usług szkoleniowo-rozwojowych w BUR, zarówno ze strony PARP, jak i poszczególnych Operatorów.

Wszystkich zainteresowanych powyższymi usługami, zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Charkowska-Giedrys

katarzyna@writeit.pl lub uslugi@writeit.pl

506-844-462

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami:  uslugi@writeit.pl; 731-247-847