Prace naukowe

Prace naukowe – oferta usług:

Prace naukowe zawsze stanowić powinny oryginalną pracę twórczą, nie odtwórczą. Dlatego też, Zespół WRITE IT dba o to, aby powstałe wzory opracowań naukowych były autorskie i oryginalne, przygotowane pod indywidualne potrzeby klienta. Wyklucza to tym samym jakąkolwiek możliwość ponownego odtwarzania raz przygotowanych treści, czy kopiowania treści raz już publikowanych (plagiat).

Specjalizacja

 

Rodzaje oferowanych prac:

– prace magisterskie

– prace licencjackie

– prace dyplomowe

– prace zaliczeniowe

– pozostałe prace:

* eseje

* referaty

* recenzje

* konspekty

* skonstruowanie narzędzi badawczych

* pisma urzędowe i odwołania

* prezentacje multimedialne

* analizy

* strategie

* wykresy

* wypracowania

* i inne

 

Zakres wykonywanych prac:

– pomoc przy wyborze tematu

– przygotowanie konspektu

– przygotowanie struktury

– opracowanie części teoretycznej

– opracowanie części metodologicznej

– opracowanie części badawczej

– analiza danych empirycznych

– redagowanie materiałów

– usługi edytorskie – czyli korekty: merytoryczne, techniczne, stylistyczne, językowe oraz interpunkcyjne

– i wiele innych

 

Dziedziny naukowe i zakres tematyczny:

– ekonomia

– zarządzanie

– marketing

– logistyka

– bankowość

– organizacja przedsiębiorstw

– reklama

– public relations

– zarządzanie zasobami ludzkimi

– stosunki międzynarodowe

– tematyka Unii Europejskiej

– ekonomia społeczna

– pedagogika

– resocjalizacja

– doradztwo zawodowe

– socjologia

– politologia

– prawo

– administracja

– hotelarstwo

– fizjoterapia

– fizykoterapia

– pielęgniarstwo

– kosmetologia

– i wiele innych

Jeżeli powyżej nie znalazłeś dziedziny, która Cię interesuje – skontaktuj się z Nami w celu ustalenia, czy jesteśmy w stanie podjąć się zlecenia z zakresu Cię interesującego

Pozostałe:

Zlecając Nam usługę przygotowania pracy naukowej musisz pamiętać, że:

– praca przygotowana przez Zespół WRITE IT musi być wykorzystywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie z uwzględnieniem zapisów prawa autorskiego i art. 272 KK

– praca przygotowana przez Zespół WRITE IT stanowi jedynie wzór opracowania naukowego, który ma posłużyć do samodzielnego przygotowania opracowania naukowego

– praca przygotowana jest zawsze w oparciu o dostępne materiały źródłowe, obowiązującą literaturę naukową, akty prawne i inne dostępne materiały

– przygotowane prace są zawsze autorskie, oryginalne, przygotowane pod indywidualne zamówienie i nigdzie wcześniej nie publikowane

– po całkowitym rozliczeniu następuje przeniesienie praw autorskich na rzecz klienta, w tym prawa autorskie majątkowe i prawa zależne

 

Klient zlecający przygotowanie wzoru opracowania naukowego, akceptuje zapisy Regulaminu i zasady współpracy, zamieszczone na Naszej stronie internetowej