KATEGORIE SZKOLEŃ

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr 2.28/00085/2019

ZARZĄDZANIE:

Negocjacje w biznesie

Strategia marketingowa

Zarządzanie strategiczne – jak zbudować skuteczną strategię?

Zarządzanie sprzedażą

Zrządzanie zespołem sprzedażowym

Wdrażanie systemu coachingu w organizacji – coachingowy styl zarządzania

Coaching dla menadżerów

MARKETING:

Marketing w praktyce – strategia marketingowa od podstaw

Marketing przy wykorzystaniu social media

SPRZEDAŻ:

Techniki skutecznej sprzedaży

Systemy obsługi klienta

Call center – perswazja i negocjacje

Zarządzanie sprzedażą

Zrządzanie zespołem sprzedażowym

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE:

Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Zaplanowanie rozwoju zawodowego – doradztwo

Skuteczne zarządzanie budżetem domowym

Postawy asertywne w życiu zawodowym i osobistym

Skuteczna komunikacja i umiejętność pracy w zespole

Motywacja osobista – coaching doskonalący

Budowanie zespołu

Wdrażanie systemu coachingu w organizacji

Coaching indywidualny

PRAWO:

Podstawy prawne zakładania spółdzielni socjalnych, fundacji i stowarzyszeń

Czas pracy w świetle najnowszego orzecznictwa

Kodeks Postępowania Administracyjnego w świetle najnowszego orzecznictwa

Przepisy Kodeksu Pracy – stan na 2019 r.

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP – aspekty prawne, stan na 2019 r.

Zmiany w prawnie pracy w 2019 r.

AUDYT I KONTROLING:

Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja w NGO i przedsiębiorstwach społecznych

Kompetencje audytora wewnętrznego

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością – interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

Analiza ryzyka wg wymagań normy ISO 9001:2015

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych – interpretacja wymagań standardu SUS 2.0

Systemy zarządzania jakością w branży IT

Systemy zarządzania jakością w branży usług kosmetycznych

Systemy zarządzania jakością w branży usług finansowych

INNE:

Dotacje dla MŚP – środki krajowe i zagraniczne

Wszystkich zainteresowanych powyższymi usługami, zapraszamy do kontaktu:

Marcin Giedrys

marcin@writeit.pl lub uslugi@writeit.pl

731-247-847

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami: uslugi@writeit.pl, 731-247-847